Onze diensten                                                                            Tarief

Aangifte inkomstenbelasting (per persoon)                           € 80,-

Aangifte met fiscaal partner                                                     € 120,-

Aangifte na overlijden (F-formulier)                                        € 175,-

Aangifte erfbelasting(successie)                                               € 225,-

Aangifte schenkbelasting                                                           € 45,00

Aanvraag toeslagen                                                                     € 45,00

Voorlopige aanslag/teruggaaf                                                   € 45,00

Belastingadvies (per uur)                                                           € 67,50

Hulp bij ordenen van de administratie per uur                     € 45,-