Aangifte inkomstenbelasting

Als je inkomen hebt betaal je hierover belasting. Als je je loon uitbetaald krijgt wordt loonheffing ingehouden. Bij de aangifte Inkomstenbelasting vindt over het voorgaande jaar de eindafrekening plaats. Inkomsten waarop geen belasting is ingehouden worden alsnog opgegeven en er is een mogelijkheid om aftrekbare kosten op te voeren.

Wij verzorgen voor u de:

  • aangifte inkomstenbelasting, voor zowel u als uw partner en kinderen
  • aangifte inkomstenbelasting over de afgelopen 5 jaar (het oude T-formulier).
  • aangifte over het jaar van overlijden (F-formulier)

Aangifte erfbelasting

Na het overlijden van een dierbare moeten er ineens veel zaken geregeld worden waaronder de aangifte erfbelasting. Dit dient u binnen 8 maanden na het overlijden te doen bij de Belastingdienst. Heel begrijpelijk dat u in deze moeilijke periode moeite heeft om deze aangifte in te vullen. Advizaak neemt graag bij u de zorg weg want het is een ingewikkelde en tijdrovende kwestie waarbij specifieke kennis vereist is.

Advizaak heeft deze kennis in huis. Om te voorkomen dat u onnodig veel belasting betaalt kunnen wij u attenderen op eventuele mogelijkheden om belasting te besparen.


Aangifte schenkbelasting

Wilt u als ouder uw kind geld schenken, bijvoorbeeld als uw kind een eigen huis koopt, of om de toekomstige erfenis te verlagen? Immers: hoe lager de erfenis later, hoe minder erfbelasting erover betaald hoeft te worden. Wordt ieder jaar optimaal gebruik gemaakt van de schenkingsvrijstelling dan kan dat een flinke besparing opleveren. Wij helpen u bij het doen van de aangifte schenkbelasting. Daarnaast adviseren we u, wanneer het voor u verstandig is om schenkingen te doen.